PROGRAM

KONTAKT

MEDLEM


LÄNKAR

 

Kungsörs Film och Teaterförening

Vi arrangerar i samarbete med kommunens kulturnämnd ett tiotal
offentliga film- och teaterföreställningar varje år.

Med ett varierat utbud försöker vi nå en stor och blandad publik.
Verksamheten finansieras med hjälp av biljettintäkter och kommunala
anslag. Biljetter till föreställningarna säljs på Kungsörs bibliotek.
På biblioteket finns också ofta ytterligare infomation i form av affischer
och programblad till de föreställningar som ges.

Styrelsen ansvarar för det praktiska arbetet vid varje arrangemang,
ibland tillsammans med någon medlemsorganisation. Arbetet är ideelt.

Kontakta gärna oss i styrelsen för förslag/önskemål vad det gäller repertoaren eller om det finns fr
ågor.


Ordförande:
Gunilla Aurusell, Åsgatan 22, 736 31 Kungsör
Tel. 0227-133 88, 070-791 39 81