Ordförande: Maria Louise Lundin, tel. 0227-314 98,
073 73 40 488
Kassör: Anita Larsson
Tel: 070 430 81 92
Mail: anikrila@gmail.com

Medlemsavgift:
För en person 200 kr.
Tag kontakt med föreningens kassör för mer information.

Medlemsförmåner:
Utöver det planerade programmet, vilket vi hoppas Du ska finna intressant och givande har Du som medlem förljande förmåner:
- en lott i medlemslotteriet, med dragning vid verksam-hetsårets slut.
- möjlighet att delta i ev. kurser.
- sjävkostnadspris vid planerad konstresa.
Tag kontakt med styrelsen
för mer information om medlemskap och program.

Se också
Sveriges Konstföreningar.nu

 

PROGRAM VÅREN 2019
Bibliotekets utställningshall

Öppettider: vardagar kl. 14.00-17.00
lördagar kl. 10.00-13.00


12 - 25 januari
Samlingsutställning: GOTT OCH BLANDAT
AKVARELLGRUPPEN ABF

Vernissage lördag 12 januari kl. 11.00-13.00

9 - 23 februari
PETRA HÄLLNÄS
Måleri och textil design
Vernissage lördag 9 februari kl. 11.00-13.00

9 - 21 mars
KARIN WIGREN
Måleri
Vernissage lördag 9 mars kl. 11.00-13.00

30 mars - 10 april
SAMESLÖJD, KONST OCH KONSTHANTVERK
Jan Nordin samlare visar många nyförvärv
Vernissage lördag 30 mars kl. 11.00-13.00
Föredrag tisdag 9 april kl. 18.00

27 april - 10 maj
LOTTA ALLARD
Måleri
Vernissage lördag 27 april kl. 11.00-13.00

Maj: KONST OCH HANTVERKSSAFARI

----------------------------------------------------------

Konstföreningens årsmöte hålls tisdag 5 mars kl.18.00 i
Bibliotekets utställningshall. Efter möteshandlingarna sker dragning och vinstutlämning i årets medlemslotteri.

VARMT VÄLKOMNA

-------------------------------------------------------------------