Ordförande: Maria Louise Lundin, tel. 0227-314 98,
073 73 40 488
Kassör: Monica Aronsson
tel. 0227-104 12
070 55 13 034
Mail: monica@aronsson.se

Medlemsavgift:
För en person 200 kr.
För två personer i samma hushåll 300 kr.
Tag kontakt med föreningens kassör för mer information.

Medlemsförmåner:
Utöver det planerade programmet, vilket vi hoppas Du ska finna intressant och givande har Du som medlem förljande förmåner:
- en lott i medlemslotteriet, med dragning vid verksam-hetsårets slut.
- möjlighet att delta i ev. kurser.
- sjävkostnadspris vid planerad konstresa.
Tag kontakt med styrelsen
för mer information om medlemskap och program.

Se också
Sveriges Konstföreningar.nu

 

PROGRAM hösten 2017
Bibliotekets utställningshall

Måndagar stängt, visas annars under
bibliotekets ordinarie öppettider


26 augusti - 9 september
KUNGSÖRSBILDER
samlingsutställning, blandteknik
Vernissage lördag 26 augusti kl. 11.00-13.00

16 - 29 september
BOËL OLSON & MARGARETA LINNSKOG
måleri och keramik

Vernissage lördag 16 augusti kl. 11.00-13.00

7 - 21 oktober
KUNGSÖRS 6-ÅRINGAR STÄLLER UT
samlingsutställning, blandteknik
Vernissage lördag 7 oktober kl. 11.00-13.00

11 - 24 november
EIJA K SAHO
måleri

Vernissage lördag 11 november kl. 11.00-13.00

2 - 16 december
KUNGSÖRSKONSTNÄRERNAS JULSALONG
samlingsutställning, blandteknik

Vernissage lördag 2 december kl. 11.00-13.00

Dessutom blir det under v 40, 2-6 oktober som är
KONSTENS VECKA/KUNGSÖRS KULTURVECKA
Föredrag: Måndag 2 okt. kl. 18.00 Konstkonservator
Heiko Arens:"Träskulpturer 1400-1700-talet, tillkomst och underhåll", miniutställning 2-4 okt.
Konstvandring: Lördag 7 okt. kl. 12.30 , samling vid biblioteket för promenad i Kungsörs centrum.
Utställning: Kungsörs 6-åringar, vernissage lördag 7 okt.
Bokbord: Konstlitteratur finns hela veckan i biblioteket.
-------------------------------------------------------------------