Ordförande: Maria Louise Lundin, tel. 0227-314 98,
073 73 40 488
Kassör: Monica Aronsson
tel. 0227-104 12
070 55 13 034
Mail: monica@aronsson.se

Medlemsavgift:
För en person 200 kr.
För två personer i samma hushåll 300 kr.
Tag kontakt med föreningens kassör för mer information.

Medlemsförmåner:
Utöver det planerade programmet, vilket vi hoppas Du ska finna intressant och givande har Du som medlem förljande förmåner:
- en lott i medlemslotteriet, med dragning vid verksam-hetsårets slut.
- möjlighet att delta i ev. kurser.
- sjävkostnadspris vid planerad konstresa.
Tag kontakt med styrelsen
för mer information om medlemskap och program.

Se också
Sveriges Konstföreningar.nu

 

PROGRAM HÖSTEN 2018
Bibliotekets utställningshall

Öppetttider: vardagar kl. 14.00-17.00
lördagar kl. 10.00-13.00


måndag 3 september kl. 18-19 föreläsning
TONY LORENZI: GRAFFITI OCH STREETART
samt Workshops: FRÅN KLOTTER TILL STREETART
10/9, 17/9, 24/9 kl. 18-20
Utställning: måndag 1 oktober kl. 18-20
(plats meddelas senare)

8 - 20 september
MAGNUS LÖNN: ORDSAKER
installationer

fredag 6 september kl. 18-20
Inspirationsseminarium med Magnus Lönn:
KONSTEN ÄR GRANNE MED LEKEN
för lärare (alla stadier) och andra intresserade

29 september - 12 oktober
SYNSKADADE KONSTNÄRER I NORDEN
måleri och konsthantverk
Vernissage lördag 29 september kl. 11.00-13.00
Torsdag 4 oktober kl. 18-20
Föredrag av Margareta Söderlund:
KONST ATT SE OCH KÄNNA

27 oktober - 10 november
KUNGSÖRS SEXÅRINGAR
Vernissage lördag 27 oktober kl. 11.00-13.00

1 - 15 december
KONSTFÖRENINGENS JULSALONG
samlingsutställning
Vernissage lördag 1 december kl. 11.00-13.00

- Julsalongen har de senaste åren intresserat utställare även utanför Kungsör. I år välkomnar vi alla!Konstföreningens medlemmar deltar utan kostnad. Övriga utställare betalar 100 kr. Avgiften betalas senast vid hängningen. Informationsblad och anmälningsblanketter finns att hämta på biblioteket fr.o.m. 1 nov. Sista anmälningsdag 22 november.


-------------------------------------------------------------------