Ordförande: Maria Louise Lundin, tel. 0227-314 98,
073 73 40 488
Kassör: Monica Aronsson
tel. 0227-104 12
070 55 13 034
Mail: monica@aronsson.se

Medlemsavgift:
För en person 200 kr.
För två personer i samma hushåll 300 kr.
Tag kontakt med föreningens kassör för mer information.

Medlemsförmåner:
Utöver det planerade programmet, vilket vi hoppas Du ska finna intressant och givande har Du som medlem förljande förmåner:
- en lott i medlemslotteriet, med dragning vid verksam-hetsårets slut.
- möjlighet att delta i ev. kurser.
- sjävkostnadspris vid planerad konstresa.
Tag kontakt med styrelsen
för mer information om medlemskap och program.

Se också
Sveriges Konstföreningar.nu

 

PROGRAM våren 2018
Bibliotekets utställningshall

Måndagar stängt, visas annars under
bibliotekets ordinarie öppettider


3 - 17 februari
JONAS ERIKSSON
måleri och skulptur
Vernissage lördag 3 februari kl. 11.00-13.00

10 - 23 mars
ANN-CHATRIN BÅNGERYD
måleri

Vernissage lördag 10 mars kl. 11.00-13.00

28 april - 12 maj
BIRGITTA ALVINZI
måleri
Vernissage lördag 28 april kl. 11.00-13.00

mer kommer att annonseras här så fort datum klart...

 

 

 

 

 

 


-------------------------------------------------------------------