Ordförande: Maria Louise Lundin, tel. 0227-314 98,
073 73 40 488
Kassör: Björn Lännström,
tel. 070 45 48 795

Medlemsavgift:
För en person 200 kr.
För två personer i samma hushåll 300 kr.
Tag kontakt med föreningens kassör för mer information.

Medlemsförmåner:
Utöver det planerade programmet, vilket vi hoppas Du ska finna intressant och givande har Du som medlem förljande förmåner:
- en lott i medlemslotteriet, med dragning vid verksam-hetsårets slut.
- möjlighet att delta i ev. kurser.
- sjävkostnadspris vid planerad konstresa.

Tag kontakt med styrelsen
för mer information om medlemskap och program.

Se också
Sveriges Konstföreningar.nu

 

PROGRAM sommaren 2017
Bibliotekets utställningshall

visas under bibliotekets ordinarie öppettider.

10 - 28 juli
MAJ BRITT TORWANG
Tavlor och tapeter
Vernissage måndag 10 juli kl. 14.00

-------------------------------------------------------------------
PROGRAM hösten 2017
Bibliotekets utställningshall

Måndagar stängt, visas annars under
bibliotekets ordinarie öppettider


26 augusti - 9 september
KUNGSÖRSBILDER
samlingsutställning, blandteknik
Vernissage lördag 26 augusti kl. 11.00-13.00

16 - 29 september
BOËL OLSON & MARGARETA LINNSKOG
måleri och keramik

Vernissage lördag 16 augusti kl. 11.00-13.00

7 - 21 oktober
KUNGSÖRS 6-ÅRINGAR STÄLLER UT
samlingsutställning, blandteknik
Vernissage lördag 7 oktober kl. 11.00-13.00

11 - 24 november
EIJA K SAHO
måleri

Vernissage lördag 11 november kl. 11.00-13.00

2 - 16 december
KUNGSÖRSKONSTNÄRERNAS JULSALONG
samlingsutställning, blandteknik

Vernissage lördag 2 december kl. 11.00-13.00

Dessutom blir det föredrag med mera
- information kommer senare...
-------------------------------------------------------------------