Kläder -
Hantverk -
Vintage -

Butik -

Kamrerarens - gästvåning -


A.R.V


Fler trycksaker:

I flera år var jag anställd på Kungsörs kommun,
under den tiden gjorde jag många trycksaker
bl a de här broschyrerna om olika leder.Jag gjorde också ett häfte med Västmanländska barns funderingar över bevarande av byggnader och miljöer. Text och bild hade tidigare ingått i en samlingsvolym utgiven av Västmanlands läns museum.
BLADET är en informationsskrift som ges ut av Kungsörs Fastighets AB.
I exemplen nedan står jag även för framsidesfotot.
< Tillbaka